Marketing Online Coaching

Hàng năm, Nghĩa vẫn luôn coaching cho một số ít các chủ doanh nghiệp hay CEO. Có những trường hợp làm Mentor, có những trường hợp làm Coach. Với Nghĩa thì marketing online là một cái gì đấy rất thú vị và tuyệt vời. Hãy để Nghĩa giúp bạn.