Liên hệ

Huấn luyện inhouse + Chia sẻ sự kiện.
Huấn luyện cho doanh nghiệp.

Website

Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Nghĩa

Zalo chat

Zalo: 0902.666.984

Email

[email protected]