Làm thế nào để ta có được tư duy đúng đắn đây?

Làm sao để ta có được tư duy đúng đắn? Để có được tư duy đúng đắn thì chúng ta cần có trải nghiệm thực chiến, cần có đọc sách, cần có các mối quan hệ, cần xem phim, cần quan sát học hỏi. Sau dần chúng ta quan sát và dần đưa ra các quyết định. Thực ra để ra được quyết định thì ta đã phải tư duy từ trước rồi đấy nhỉ.

Nếu tư duy sai, hành động nhiệt tình thì cái sai đi càng xa. Nếu tư duy đúng, hành động có ít nhưng cái đúng có tiến triển. Hãy cân nhắc các quyết định, nhưng cũng vẫn quyết đoán, và từ đó tìm cách để tư duy cho đúng đắn hơn. Cái gì cũng cần có thời gian, trải nhiệm và luyện tập.

Nếu tư duy không đúng rất khó để chúng ta tiến xa và phát triển.

Tư duy phụ thuộc vào các yếu tốt nào?

Tôi chưa đọc (chưa chứ không phải không có nhé) một tài liệu nào nói điều gì ảnh hưởng hay quyết định đến tư duy của một người. Nhưng như thế này, tôi cho rằng tôi biết điều gì ảnh hưởng đến tư duy của một người đấy nhé.

working_alone
Niềm tin rất quan trọng đấy

Văn hóa, gia đình và những người bạn sẽ ảnh hưởng nhiều đến các quyết định của chúng ta, tức là ảnh hưởng đến tư duy của chúng ta đấy.

Nhưng có một số ít họ mạnh mẽ, tư duy tích cực hơn và ảnh hưởng ngược trả lại gia đình, bạn bè xung quanh họ.

Tư duy phụ thuộc một phần vào văn hóa, vào người xung quanh, vào sự chủ động tiếp cận kiến thức, vào sự quyết đoán, táo bạo dám đổi mới.

Tư duy cũng phục thuộc cả vào yếu tố tâm linh và niềm tin của một người. Nếu một người quá tin vào điều gì đó không tích cực thì rất khó để thay đổi họ, đặc biệt là khi ai đó tin vào tâm linh theo hướng mê tín dị đoan, tiêu cực thì càng khó để thay đổi. Thường thì khi tư duy tích cực, theo hướng đúng đắn sẽ tạo thành một lực đẩy lớn để đẩy ta tiến về phía trước và giúp ta tiến bộ nhanh chóng.

Làm sao để tư duy tích cực?

Để có tư duy tích cực thì chúng ta cần luôn phải nhìn nhận 2 mặt của một vấn đề, sự kiện hay tình huống. Ví dụ, một chai nhựa chứa trong nó một lượng nước là 1/2 thể tích. Người tích cực sẽ nhìn nhận chai nước đầy và cao 1/2 chai. Người tiêu cực thì nhình nhận chai nước vơi, ít và chỉ có 1/2 chai.

Luôn nhìn nhận tích cực thì thái độ của chúng ta dễ được đón nhận và hài hòa hơn. Nhìn nhận tích cực sẽ giúp chính chúng ta cảm thấy lạc quan, làm mọi người xung quanh tin tưởng và từ đó chính ta cũng sẽ tạo ra động lực tốt cho mình hơn.

Như vậy, luôn tìm ra các mặt tốt của một vấn đề, sự kiện rồi liệt kê, ghi nhận chúng, sau đó chấp nhận thì sẽ giúp ta tư duy theo hướng tích cực hơn lên.

Làm sao để nâng cao năng lực tư duy

Như đã nói trước ở trên, chúng ta cần phải làm, phải trải nghiệm. Nhưng nếu chỉ làm và trải nghiệm mà không tự ngồi đúc rút kinh nghiệm để làm thành vốn quý từ đó đem ra áp dụng thì xem ra chúng ta sẽ tiến bộ khó mà nhanh chóng được.

Cần phải đúc rút các trải nghiệm thành vốn quý

Những gì ta nên làm để có thể giúp mình ngày một tư duy tốt hơn?

  1. Ăn uống khoa học rất quan trọng.
  2. Làm chủ mình trước các thứ gây nghiện, kể cả là sex.
  3. Giữ cho tư duy tích cực, tránh ham phát biểu khi chưa hiểu sâu, hiểu đúng về thứ gì đấy.

Luôn học hỏi, trau dồi, lại luôn đưa ra các chính kiến của mình, sau đó nhớ đối chiếu, soi rọi lại các suy nghĩ, chủ kiến, quyết định của mình. Cứ làm như vậy một cách nghiêm túc, kiên dịnh thì tư duy của chúng ta ngày một tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.