Stt Tên khóa học Mục tiêu Xem
1 TƯ DUY ĐÚNG trong quảng cáo online Giúp học viên có tư duy đúng đắn hơn khi quảng cáo online Xem
2 MARKETING thật sự là gì và làm gì? Không hiểu đúng thật sự về marketing chúng ta sẽ mơ hồ và làm cũng mơ hồ. Xem
3 Chiến lược QUẢNG CÁO ONLINE Giúp học viên xây dựng chiến lược quảng cáo online bài bản. Xem
4 PHỄU KHÁCH HÀNG và hành trình khách hàng Giúp học viên nắm bắt hiểu rõ phễu khách hàng + hành trình khách hàng. Xem
5 QUẢNG CÁO YOUTUBE thực hành cơ bản Giúp học viên tiếp cận youtube, đưa quảng cáo lên các kênh. Xem
6 QUẢNG CÁO GOOGLE ADS tìm kiếm Giúp học viên nắm bắt, thực hành quảng cáo google ads cơ bản Xem
7 QUẢNG CÁO GOOGLE ADS hiển thị Giúp học viên nắm bắt, thực hành quảng cáo google GDN cơ bản Xem
8 Xây dựng kênh youtube Giúp học viên nắm bắt, thực hành xây dựng kênh youtube Xem
9 HỆ THỐNG marketing online bài bản Giúp học viên nắm biết cách xây dựng hệ thống marekting onlien bài bản Xem
10 CMO Khóa học đặc biệt giúp bạn trở thành CMO thực thụ Xem