Đào tạo Ads online + Marketing online + Chiến lược marketing online

Tôi luôn thực chiến trên công việc của mình. Tôi thực chiến trên công việc Tư vấn, Coaching và cả giải pháp của Oxygen. Bằng niềm tin + sự nỗ lực + chính trực tôi muốn giúp bạn đạt kết quả tốt.

Training tại Nova Land TP. HCM

Buổi training tại công ty cổ phần Novaland TP. HCM.

Đào tạo ở BĐS Hưng Thịnh TP. HCM

Đào tạo tại BĐS Hưng Thịnh TP. HCM.

Đào tạo tại BĐS Hưng Thịnh TP. HCM

Đào tạo tại BĐS Hưng Thịnh TP. HCM.

Đào tạo tại sự kiện của Google

Đào tạo tại sự kiện của Google.

Đào tạo tại VCCI

Đào tạo tại VCCI.

Đào tạo tại BĐS 7 Home

Đào tạo tại BĐS 7Home

Buổi chia sẻ cho hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam