Coaching huấn luyện marketing online

Là chương trình đồng hành, Nghĩa sẽ giúp anh chị, các bạn nắm bắt marketing chuyên sâu, đồng hành cùng xây hệ thống marketing cho tổ chức, cửa hàng, shop của anh chị đến khi xong và vận hành được.

Anh chị, các bạn quan tâm đến chương trình Coaching có thể đăng ký theo biểu mẫu bên dưới để Nghĩa liên hệ đồng hành.

Anh/chị/các bạn điền vào mẫu bên dưới để đăng ký Coaching

Anh chị và các bạn lưu ý, Nghĩa | đội nhóm sẽ xem mẫu gửi về của anh chị và các bạn, nhưng Nghĩa | độ nhóm chỉ liên hệ hay phản hồi anh chị, các bạn nào điền thông tin đầy đủ và có cơ sở và các thông tin thật.