Category Archives: Tiêu Điểm

Bài chính, bài mới sẽ lên đây (trang chủ, 2 vùng).

Buổi training hệ thống marketing online cho 7 Home

Buổi training chia sẻ về Hệ Thống Marketing Online đã diễn ra thật tuyệt vời. Các anh chị rất hài lòng với phần chia sẻ, trải nghiệm hệ thống và quyết định triển khai hệ thống làm lâu dài.

Công việc Bất Động Sản là một công việc thú vị, đầy năng lượng và hứng khởi. Tuy năm 2023 Bất Động Sản đang gặp khó khăn nhưng sẽ sớm phục hồi và quay trở lại những chuỗi ngày tuyệt vời.